Фотогалерея щенка Виссон Горячий Мачо Грэг, 17.01.2016

 

Грэг, 3 месяца

Грэг 3 месяцаГрэг 3 мес.

грэг 2,5 мес. Грэг - 2,5 мес

Грэг 7 недель -Грэг 7 недельГрэг 7 нед Грэг, Гектор 7 недель - копия

 

Грэг, 4 неделиГрэг 4 нед.Грэг, 4 нед.Грэг - 4 неделиГрэг 4 недели

 

 

 

 

;